Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Yêm

Phó hiệu trưởng Khối TH: Trần Thị Giỏi

Phó hiệu trưởng Khối THCS: Mai Trung Sơn

Tổ 1:

Nguyễn Thị BíchTT 1B
Cao Thị HồngÂN
Phan Văn LĩnhTD
Ngô Thị Mai1C
Đặng Minh NgọcMT
Nghiêm Thị NhungMT
Mai Thị TuyếtTP
Nguyễn Thị Vui1A

 

Tổ 2-3:

Phạm Thị DịuNN
Ngô Thị Anh ĐàoTT
Nguyễn Thị HạnhTP
Bùi Thị Tươi3B
Đinh Thị Thanh2A
Vũ Thị ThuCTCĐ

 

Tổ 4-5

Phùng Thị Vân AnhTPT
Nguyễn Hoàng Giang4B
Vũ Thị Quỳnh Hạnh4A
Phạm Thành Huế5A
Nguyễn Thị MơTT
Hoàng Thị NgaB2
Đặng Thị ThanhTP

 

Tổ KHTN

Ngô Thị BínhTT 8A
Nguyễn Thị DinhTP
Đỗ Thị Lan HươngPCTCĐ
Hoàng Xuân KhảiTTra
Bùi Thị Liên6A
Trần Văn QuýToán
Nguyễn Thị Thơm9B
Đặng Thị ÚtTin

Tổ KHXH

Dương Vân HàVăn
Đinh Thị Thúy HàNN
Ngô Thị Kim Hạnh7B
Nguyễn Thị HoaMT
Tạ Thị Hương9A
Nguyễn Thị HườngNN
Nguyễn Thị LêNN
Nguyễn Thị Liên8B
Nguyễn Thị LiễuÂN
Nguyễn Thị Kim  OanhVăn

 

Tổ hành chính

Trần Thị GiỏiPHT1
Nguyễn Thị HoàiNVKT
Trương Thị LanNVKT
Lê Thị MaiPTPT
Mai Trung SơnPHT2
Đinh Thị ThắngNVTV
Nguyễn Thị ThìnNVTV
Nguyễn Trọng YêmHTuong